စာေပခ်စ္သူ

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း၏ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္…

05/10/2011 21:48

   

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ပိုင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျပည္ခရိုင္၊ ေရႊေတာင္နယ္၊

၀ါးလည္ရြာဇာတိျဖစ္သည္။ အဖမွာ ဦးစံဒြန္းျဖစ္၍ အမိမွာ ေဒၚအုန္းျဖစ္သည္။ ေရႊေတာင္က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္သည္

ဆရာႀကီး၏ ပထမကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာျဖစ္သည္။

…ဆရာႀကီးသည္ ကိုးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ လြတ္လပ္လ်က္ရွိေနေသးေသာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သီေပါမင္းလက္ထက္ ေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလးသို႔တက္၍ ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ စာသင္သည္။ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္(၁၈၈၅) ဆရာႀကီး ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္က သိမ္းပိုက္သျဖင့္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ ေက်ာင္းတိုက္ေပၚမွေမွ်ာ္၍ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိမာန္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္သည္ ထိုေခတ္ ထိုအခါမွစ၍ ဆရာႀကီး၏ စိတ္၌ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ခ့ဲၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။ ထိုေနာက္အလံုနယ္ ေက်းေတာ၌လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး၌လည္းေကာင္း၊ ေရႊေတာင္၌လည္းေကာင္း အဆင္သင့္ရာ တစ္လွည့္စီေန၍ အသက္ ၁၉ ႏွစ္သားအထိ ဗုဒၶဘာသာစာေပႏွင့္ ပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ ဧခ်င္းစသည္တို႔ကို သင္ၾကားခဲ့သည္။***ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္ …

...ဆရာႀကီး အသက္ ၁၉ ႏွစ္သားအရြယ္၌ အဖ ဦးစံဒြန္း အနိစၥေရာက္သျဖင့္ စာသင္ျဖတ္၍ လူ႔ေလာကသို႔ ၀င္ရရွာသည္။ ၁၂၆၆ ခုႏွစ္ (၁၉၀၄)တြင္ ဆရာႀကီးသည္ သက္ေမြးမွဳအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းခဲ့သည္။ ဇမၺဴ႕က်က္သေရပံုႏွိပ္တိုက္သို႔ စာျပင္ဆရာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္သူ ေဒၚရွင္ႏွင့္လည္း အေၾကာင္းပါခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၂၇၃ ခုႏွစ္ (၁၉၁၁)တြင္ သူရိယသတင္းစာတိုက္၌ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာ ၁၂၈၃ ခုႏွစ္ (၁၉၂၁)အထိျဖစ္သည္။

…ထိုေခတ္အတြင္း ဆရာႀကီးသည္ သတင္းစာတိုက္၌ အယ္ဒီတာအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရင္း ျပဇာတ္ငယ္ မ်ားကို ေရးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ဋီကာေဆာင္းပါး၊ မစၥတာေမာင္မွဳိင္းမွာေတာ္ပံု၀တၳဳႏွင့္ ေဒါင္းဋီကာသစ္တို႔ကို ေရးခဲ့သည္။ ထိုစာမ်ားတြင္ ဆရာႀကီးသည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းဘ၀ကို သတိျပဳမိၾကေစလိုေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္ေစတနာျဖင့္ ေရွးေခတ္ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ျမန္မာ့ဇာတိမာန္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အမူအရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ကဗ်ာဖြဲ႔ဆိုခဲ့သည္။

…အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ဆရာႀကီးအား ခ်ီးျမွင့္လိုသျဖင့္ အဂၢမဟာပ႑ိတဘြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ျမန္မာစာဆရာ ရာထူးကိုလည္းေကာင္း ကမ္းလွမ္းဖူးေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဆုေငြ ၁၀၀၀ ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပး၍ ေ၀လမင္းသား ဧခ်င္းကို ဖြဲ႔ဆိုရန္ ေသြးေဆာင္ကမ္းလွမ္းဖူးေလသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနရေစကာမူ နယ္ခ်ဲ႕၏ အေစအပါးမလုပ္လို။ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုသျဖင့္ ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္ အားလံုးကို ၿငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခါကေသာ္ ျမန္မာတျပည္လံုးသည္ ညီညြတ္၍ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ အသင္းခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို နယ္ခ်ဲ႕ထံမွ ေတာင္းဆိုႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ဆရာႀကီးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အားတက္ခဲ့သည္။***သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းဘ၀သို႔…

…တကၠသိုလ္သပိတ္အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၁၂၈၃ ခုႏွစ္(၁၉၂၁)တြင္ အမ်ဳိးသား (ေနရွင္နယ္) ေကာလိပ္ကို တိုင္းျပည္က တည္ေထာင္ေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္တြင္ ျမန္မာစာေပတြင္ ျမန္မာရာဇ၀င္ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား အတုအေယာင္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ျဖစ္ေသာ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုသာ တိုင္းျပည္အား ေပးလိုက္ေသာအခါ ယခင္ စည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲ ေလေတာ့သည္။ တစ္ဂိုဏ္းသည္ ဒိုင္အာခီစနစ္ကို လက္ခံ၍ အဂၤလိပ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ က်န္တစ္ဂိုဏ္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အလိုရွိ၍ အတိုက္အခံျပဳေလေတာ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လိုလားေသာဂိုဏ္းဘက္သို႔ ၀င္သည္။ ညီညြတ္ေရးတရားကို ေဟာ၍ေမ်ာက္ဋီကာ၊ ေမ်ာက္ပ႑ိကဗ်ာမ်ားကို ေရးသည္။

…နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔၏ စီးပြားေရးစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ဆရာစံဦးေဆာင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ေသာ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ဆရာႀကီးသည္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ကို ေထာက္ခံေသာ သေဘာျဖင့္ ဂဠဳန္နီပ်ံဒီပနီကဗ်ာမ်ားကို ေရးခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းဂဏ ညီညႊတ္ေရးတရားမ်ားကို ေဟာ၍ မရေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကိုသာ လိုလားၾကေသာ သခင္လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသို႔ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္၍ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းဘြဲ႔ကို ခံယူသည္။ သခင္ဋီကာကဗ်ာမ်ားကို ေရးသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း၌လည္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးသည့္အထိျဖစ္သည္။ အပင္ပမ္းအဆင္းရဲကိုလည္း အသက္ႏွင့္မမွ် ခံယူခဲ့သည္။***လြတ္လပ္ေရးေခတ္…

…၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လြတ္လပ္၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ၾကေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ ၁၀ႏွစ္သားအရြယ္မွစ၍ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းဘ၀ကို ျမင္ရၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ လူမသမာတို႔၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ က်ဆံုးၾကေသာအခါ ေၾကကြဲျခင္းျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးကို ရေအာင္ယူေပးႏိုင္ၾကေသာ တပည့္မ်ားတြင္ မညီမညႊတ္ျဖစ္ၾကျပန္ေသာအခါ စိတ္ႏွလံုး ေၾကကြဲျခင္းျဖစ္ရ ျပန္သည္။

...ဆရာႀကီးသည္ ညီညြတ္ၾကေစခ်င္ေသာ ေစတနာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္ေသာ ေစတနာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျပန္သည္။ ထိုမွ်သာမကေသး ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္မွစ၍ တတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားအံ့သကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရျပန္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္ ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသို႔လည္း ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔တစ္ကမၻာလံုး၏ အက်ဳိးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို အခ်ီးအျမွင့္ခံရသည္။

…ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းသည္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဇာတိမာန္ ႏိုင္ငံခ်စ္စာေပျဖင့္ တိုင္းျပည္လူထု အက်ဳိးျပဳစာေပ အစဥ္အလာကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

…အဖိအႏွိပ္ခံရေသာ ျပည္သူတို႔ဘက္မွ အၿမဲတမ္းရပ္တည္၍ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။…ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။…၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ကမၻာလွည့္သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းစာအုပ္မွ မွ်ေ၀ေပးပါသည္။

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode