စာေပခ်စ္သူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ့...စိတ္

05/10/2011 21:51

              ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့စိတ္ဓာတ္ကိုစာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာဖတ္ဖူးပါတယ္။

အခုႏွစ္ပိုင္းမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းစာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထြက္ရွိလာလို ့ကိုယ္မသိတဲ

့အေၾကာင္းမ်ားသိရွိခြင္ ့ရရွိခဲ ့ပါတယ္။

              ဒီအထဲက အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုကို တင္ျပျခင္ပါတယ္။၁၉၄၇ခုႏွစ္ကေပါ ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးဖို ့ တစ္နိုုင္ငံလံုးလွည္ ့စဥ္

အခ်ိန္မွာ ေရႊဘိုၿမိဳ ့ကိုေရာက္ရွိခဲ ့ပါတယ္။

              ေရႊဘိုၿမိဳ ့က  ဦးစံထြားတိုက္မွာ တည္းခိုစဥ္ ၿမိဳ ့မိၿမိဳ ့ဖမ်ားက  ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့ကို

ညိဳညိဳစိန္အၿငိမ္ ့ျဖင္ ့ဧည္ ့ခံပါတယ္။ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို လက္ဆြဲနိုင္ရင္ မင္းသမီး

ညိဳညိဳစိန္ကို ဆုေငြခ်ီးျမင္ ့မယ္လို ့ အေပ်ာ္သေဘာျဖင္ ့တိုးတိုးတိတ္တိတ္တိုင္ပင္ၾကပါတယ္။

မင္းသမီးကလည္း သေဘာတူျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုလက္ဆြဲဖို ့ႀကိဳးစားပါတယ္။ဒါကိုရိပ္မိ သြားတဲ ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “မင္းသမီးေနာ္ က်ဳပ္ကို ဆြဲလားရမ္းလား မလုပ္နဲ ့။ က်ဳပ္မွာ  ကာမပိုင္ရွိတယ္။

မခင္ၾကည္သိရင္ စိတ္ဆိုး လိမ္ ့မယ္”ဟုျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ ့ပါတယ္။

               ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ့ လိပ္ျပာသန္ ့ရွင္းပံုနဲ ့ မိမိဇနီ းမယားအေပါ ္ အေလးထားတက္ပံုကေတာ ့

ရွာမွရွားပါပဲဗ်ာ။ဒီအေၾကာင္းကိုေလးစားစြာနဲ ့  တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode