စာေပခ်စ္သူ

ရင္တြင္ထိခတ္ရေသာ သတင္းမ်ား...

11/10/2011 09:49

ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ 7days ဂ်ာနယ္ကိုဖက္ေနရင္း ေတြ ့လိုက္ဖတ္လိုက္ရတာ တကယ္ကို ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ ့လားဟုေတာင္ထင္မွတ္ရပါသည္။ မည္သို ့မွ်မယံုနိုင္ပါ။ ရင္ထဲလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခတ္ရပါသည္။

           ဒီသတင္းကေတာ ့ အေမျဖစ္သူကို သားျဖစ္သူကသတ္မိတဲ ့သတင္းပါ။ျမန္မာနိုင္ငံ  မွာ လံုး၀  မၾကားနိုင္ဟုထင္မွတ္ထားေသာ သတင္းမ်ိဳးပါ။ မေတာ္တဆ ဆိုလွ်င္ နားလည္ေပးနိုင္ေပမယ္ ့တုတ္နွင္ ့ရိုက္တာဆိုေတာ ့မည္သို ့မွ်နားမလည္နိုင္ေတာ ့ပါ။အေမျဖစ္သူအမွား ျပဳမိလွ်င္လည္းရိုက္ႏွက္ေလာက္ေအာင္ေတာ ့မျဖစ္သင္ ့ပါ။ဆရာဦးသု

ခေျပာေသာ အေမဆိုတာအေမပါပဲ။

           ဒီသတင္းႏွင္ ့အတူ အရင္တပတ္ ဂ်ာနယ္ထဲတြင္လည္း(7 daysဟုထင္ပါသည္) အေဖျဖစ္သူကို သားကသတ္မိေသာ သတင္းကို သတိရမိပါသည္။ထိုတုန္းကလည္း မည္သို ့မွ်နားမလည္ နိုင္ေသာ္လည္း   ေၾသာ္ တစ္ဦးတစ္ေလပါဟုစိတ္ေျဖ လိုက္ပါသည္။ အခုလိုရက္ဆက္ဆိုသလိုေတြ ့လိုက္ရေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာေတြ ယဥ္ေက်းမႈ၊ေလးစားမႈ၊အက်င္ ့သီလ ဒါေတြဘယ္ေပ်ာက္ကုန္ျပီလဲ။ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း အမိ၊အဖ မ်ားအေပါ ္ ဆိုးခဲ ့၊မွားခဲ ့ဖူးေတာ ့တကယ္ကိုေၾကာက္ရြ ံ ့မိပါသည္။

           ထိုျပင္အခုရက္ပိုင္း နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ဂ်ပန္ခရီးသြားအမ်ိဳးသမီးကို သတ္ျဖတ္ျခင္း  သတင္းကို ဖတ္ရပါသည္။အေပါ ္ယံၾကည္ ့လွ်င္အေရးမႀကီးေပမယ္ ့ဒါဟာ နိုင္ငံႏွင္ ့လူမ်ိဳးႏွင္ ့ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ပါသည္။ကိုယ္ ့နိုင္ငံကိုလာေသာ ဧည္ ့သည္ကို ဧည္ ့၀တ္မေၾကပါပဲ အသက္ရန္ရွာ ျခင္းသည္အျခားနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ကို

မည္သို ့ထင္မည္နည္း။ယံုေရာယံုနိုင္ပါ ေတာ ့မလား။

           သည္အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ရင္ထဲ ထိခတ္ေစသျဖင္ ့ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင္ ့ အမ်ားကို ထိခိုက္ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့တေတြ သတိျပဳ ဆင္ျခင္သင္ ့ေႀကာင္းတင္းျပရင္း....

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode