စာေပခ်စ္သူ

Save the nature

11/10/2011 20:26

သူငယ္ခ်င္းဇာဇာ ရဲ ့ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္ တင္ထားေသာ ပိုစ့္အား ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။

Save the nature
.

ကမၻာေပၚမွာမွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ.လူသားအားလံုးတို.ဟာ
ကမၻာၾကီးရဲ. ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မိမိတုိ.ရဲ.က်န္းမာေရးကုိ
ထိခုိက္ေစနုိင္တယ္ဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းတုိ.လဲ သိျပီးျဖစ္မွာပါ။
ကမၻာၾကီးရဲ. ရာသီဥတုဆိုတာကလည္း
ကမၻာၾကီးရဲ. သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ပံုမွန္အတိုင္းထိန္းသိမ္းထားနုိင္မွဴအေပၚမွာ
မူတည္ေနျပန္ပါတယ္။
လူသားေတြ မွီခိုေနရတဲ. သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ဟာ
ကမၻာၾကီးတည္ရွိေနတဲ. ေနစၾကာ၀ဠာၾကီးတြင္း
 အေနအထားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း
လူသားမ်ားကိုယ္တုိင္ေနထုိင္က်င့္ၾကံမွူဓေလ့စရုိက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိခိုက္ပ်က္စီးယိုယြင္းမွူ မ်ား ၾကံဳေတြ.ေနရပါတယ္။
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းသည္နွင့္အမွ်
ကမၻာ.ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျပီး
လူတို.ရဲ. က်န္းမာေရးကုိ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း
သြယ္၀ိုက္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း
ထိခိုက္လာေစနိုင္တာေတာ. အမွန္ပါပဲ။
ခုတေလာျဖစ္ပြားေနတဲ.
ေရခဲျမစ္ေတြအရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊
သစ္ေတာမ်ား မီးေလာင္ျခင္းေတြ
မုန္တုိင္းေတြ ၊ ေရၾကီးမွဴေတြ၊ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္မွူေတြ
စတဲ.သတင္းဆုိးေတြဟာ
လက္ေတြ.ၾကံဳေတြ.ခံစားရတဲ.သူေတြမဆိုထားနဲ.
ၾကားရတဲ.သူေတြကုိေတာင္
ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြကို ထိခို္က္ေစနုိင္ပါတယ္။
ဒါေတြဟာ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမွဴေတြေၾကာင့္
လူေတြခံစားလိုက္ၾကရတဲ. သာဓကေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။


ပိုျပီးပူေႏြးလာတဲ. ကမၻာၾကီး
.

ကမၻာၾကီးဟာ
စက္မွူေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးျ
ဖစ္ပြားခဲ.တဲ.
၁၈ ရာစုနွစ္ကေနစျပီး နွစ္၂၀၀ အတြင္း
တျဖည္းျဖည္းနဲ. ပုိမိုပူျပင္းလာခဲ.တာ ယေန.အထိ
၀.၇၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ပုိျပီး ပူလာတယ္လို. သိရပါတယ္။
ဒီနွဳန္းအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္
၂၁၀၀ ျပည္.နွစ္မွာ ကမၻာ.အပူခ်ိန္ဟာ
၁.၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ
၅.၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ တိုးတတ္လာမယ္လို.
ပညာရွင္ေတြက ခန္.မွန္းထားၾကပါတယ္။


ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္
ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ပညာရွင္ေတြဟာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ကုိ ေလွ်ာ.ခ်ၾကဖို.
ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ( Greenhouse Effect )ဆိုတာဘာလဲ
 
.
မွန္ျပတင္းတံခါးမ်ားအလံုပိတ္ထား
တဲ.အခန္းတြင္းသို.
ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္လာတဲ.အခါ
ေနေရာင္ျခည္နဲ.အတူအပူေငြ.မ်ားလည္း
အခန္းတြင္းသို.၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
မွန္တံခါးမ်ားပိတ္ထားတဲ.အတြက္
အပူေငြ.မ်ားဟာ အျပင္သို.မထြက္နုိင္ေတာ.ဘဲ
အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္တတ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိနည္းအတုိင္းပင္
ကမၻာေျမၾကီးရဲ. ေလထုအတြင္းမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊
နုိက္ထရုိက္ေအာက္ဆုိဒ္၊ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ မိီသိန္းနဲ.
CFC3 ဓါတ္ေငြ.မ်ားရွိေနမယ္ဆုိရင္
ထုိ ဓါတ္ေငြ.မ်ားဟာမွန္ကဲ.သို. အကာအရံျဖစ္ေနျပီး
ေနေရာင္ျခည္နဲ.အတူပါလာေသာ အပူေငြ.မ်ားသည္
ျပန္မထြက္နုိင္ေတာ.ဘဲ ကမၻာၾကီးမွာ ပူေႏြးလာရပါတယ္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ဆုိရင္ ကမၻာေျမေပၚကို က်ေရာက္လာတဲ.
အပူေငြ.မ်ားကို ကမၻာနဲ.ေ၀းရာ အာကာသထဲကို
အပူျပန္သြားရမဲ.အစားအပူျပန္မတတ္နုိ္င္ေသာေၾကာင့္
ကမၻာေျမျပင္ကို ပုိပူလာေစပါတယ္။
ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္လုိ. ေခၚပါတယ္။
ေဖာ္ျပခဲ.ေသာ ဓါတ္ေငြ.မ်ားကို
ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ.မ်ား ( Greenhouse Gases )လို.ေခၚပါတယ္။

.

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကို မထိန္းသိမ္းမေစာင့္ေရွာက္ဘဲ
လ်စ္လွ်ဳရွဴခဲ.ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ.
ပါတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳဆုိင္ရာျ
ပႆနာမ်ားကို
ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ.ၾကရျပီး
သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္ဆိုးေတြကုိလဲ ပိုမုိၾကံဳလာနုိင္ပါတယ္။
ျဖစ္ေပၚလာနုိ္င္တဲ. ပါတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာေတြကေတာ.
၁။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဴ။
၂။ ေရထုညစ္ညမ္းမွူ။
၃။ပင္လယ္အဏၰ၀ါညစ္ညမ္းမွဴ၊
၄။ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမွဴ။
၅။သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမွုဳ၊
၆။ သဲကႏၱာရမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာျခင္း၊
၇။ သစ္ပင္ပန္းမန္နဲ. တိရစၦာန္စတဲ.
သက္ရွိေတြ မ်ိဴးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လာမွူ၊
၈။ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမွဳ။
၉။ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမွဴ။
၁၀။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဴ၊
၁၁။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမွဴ
စတဲ. ျပႆနာေတြနဲ. ရင္ဆုိင္လာမယ္လို.
ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။


 

 

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode