စာေပခ်စ္သူ

ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား

23/12/2011 00:00
 

လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦး လုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ပိတ္ခံရ

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။        ။ ေနျပည္ေတာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က မႏၲေလးမွ ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦးကုိ ေရွ႕ေနက်င့္ဝတ္ တာဝန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆုိကာ ေရွ႕ေနလုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းဟု ကာယကံရွင္ ေရွ႕ေန တဦးက စြပ္စြဲလိုက္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်း အေရွ႕ဘက္ ၇၁၊ ၇၈ လမ္းၾကား ၃၀၊ ၃၁ လမ္းၾကား အမွတ္ ၃၈/၃၂ ေန  ဦးျမင့္သြင္ (လုိင္စင္အမွတ္ ၅၃၂၂) ႏွင့္ တၿမိဳ႕တည္းသား ဦးေရႊလွ (လိုင္စင္အမွတ္ ၇၁၀၆) တို႔ကို ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္ လုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚတင္တင္ဝါက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္စာကို  မႏၲေလးၿမိဳ႕ခ႐ုိင္ တရား႐ုံးမွတဆင့္ ကာယကံရွင္ ဦးျမင့္သြင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အဆုိပါ ႐ုံးခ်ိန္းရက္တြင္ တျခားေရွ႕ေနတဦးအား စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ တုိ႔ကုိ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း။” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

“အခုမွ က်ေနာ္သံုးသပ္တာက ဥပေဒကုိ လက္တလံုးၾကား မလုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥ၊ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ရဲ၊ ဥပေဒ အရာရွိေတြ၊ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြကုိ လူကုိ တန္ဖိုးထားဖုိ႔ လုိတဲ့ အေၾကာင္း၊ အကုန္လံုးလည္း ဥပေဒ နံ႔စပ္ဖုိ႔လိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဥပေဒမနံ႔စပ္ရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေအာက္ေျခမွာ မဆလ ေခတ္နဲ႔ နဝတ ေခတ္က အရိပ္အေငြ႔ေတြ ရွိေသးတယ္ ဆုိတာ ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။”ဟု ဦးျမင့္သြင္ မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ျပည္ပေန ႏိုင္ငံသားမ်ား ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ၿပီ

ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုး ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၁.၁၂.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ အခြန္ကင္းလြတ္ျခင္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅ ၊ပုဒ္မ၇ (ခ) အရ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ၀င္ေငြခြန္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌါနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေၾကျငာခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ လစာကို ဘာမွ အခြန္ေဆာင္စရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ေျဖေလွ်ာ့မႈေပးတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔ရတဲ့လစာေတြကို မ်ားမ်ားျပန္ပို႔ဖို႔ေပါ့။ flow in  ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ ၁၈/၂၀၁၁ မွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄တြင္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍  အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္စြဲပါ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၂၄/၂၀၀၆ ၏ အပုိဒ္၂ အပိုဒ္ခြဲ(ခ)ႏွင့္ အပိုဒ္ ၃ တုိ႔တြင္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္းေန
ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ရရွိသည့္ လစာေခါင္းစဥ္မွ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚ ရရွိသည့္ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ေစသည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို နဂို ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုမူ ထို ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေတာ့သည့္အတြက္ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအရာရွိက ဆက္လက္၍ “အရင္တုန္းကေတာ့ အခြန္ေဆာင္ရေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ေလ။ ခုလို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီ ႏိုင္ငံျခားေငြ မ်ားမ်ား၀င္လာမွာေပါ့။ အရင္တုန္းက ဟြန္ဒီနဲ႔လႊဲေတာ့ လမ္းေၾကာင္းက တရားမ၀င္ဘူး။ ခုေတာ့ ဘဏ္ကေနတဆင့္ ၀င္လာမွာ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာဆိုသြားသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မန္း အေျခစိုက္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၊ တင္ႀကိဳ ျပင္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ဟုဆို

မႏၲေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္း ပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည္ ဆုိသည့္ အေပၚ တင္ႀကိဳ စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထား ေရးရာ ျပင္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာ သည္။
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ပါတီ ၈ ပါတီႏွင့္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၄ ရက္က ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈ အၿပီး ေပၚျပဴလာ နယူးစ္၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၄င္းက အထက္ပါ အတုိင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
”ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔လည္း အမ်ားက အဲဒီလို ထင္မွာစိုးလို႔ ဒီပဲြကို NLD ပါတီကိုလည္း ဖိတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒီပါတီ ေပၚေပါက္လာတာကို ႀကိဳဆုိတယ္။ ဘာမွ မရိွပါဘူး။ တုိင္းျပည္ အတြက္ ပဲ ၾကည့္ရမွာပါ။ အားလံုးပါတီ ဆုံရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆုိပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာသည္။
ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၈၈ ျပည္သူ႕အင္အားစု ပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဦးက ”ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ ေက်နပ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိ ကာ ကြယ္မယ္။ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးကို ကာကြယ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ပါတီနဲ႔ မဆုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ တစ္ပါတီ အင္အားႀကီး သေဘာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ပါတီကို မဆို ကန္႔ကြက္သြားမွာပါ” ဟုသူ၏ သေဘာထားကို ေျပာသည္။
ယခု ေတြ႕ဆံုမႈသည္ မိမိတုိ႔ ပါတီတုိ႔ အေနႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ အလြတ္ သေဘာ လက္ဖက္ ရည္ေသာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ပါတီမ်ားမွ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ရန္ ကမ္းလွမ္းလာပါက ပူးေပါင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္ ကသတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။
”ေတြ႕ဆံုပဲြက အလြတ္ သေဘာ ဆုိေပမယ့္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲ ျပႆနာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီေတြက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ အစိုးရလို သေဘာ ထားၿပီး တင္ျပၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆုိတာကလည္း တုိင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဆုိေတာ့ ေနာက္ဥပေဒခ်ဳပ္လည္း ပါတယ္ဆုိေတာ့ ပါတီဝင္ အခ်င္းခ်င္း ဆုိတာ မ်ဳိးထက္ ဥကၠ႒ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဆုိၿပီး မတရားတဲ့ကိစၥေတြ တင္ျပၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေတြ႕ဆံုပဲြသုိ႔ မႏၲေလးတုိင္း အေျခစိုက္ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္ ၈၈ ျပည္သူ႕အင္အားစု ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၊ ဝံႆႏု ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္ ပါတီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ)၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ညြတ္ေရး ပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံ ေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကေတာ့ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ္လည္း တက္ ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရ သည္။
”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေတြ႕ဆံုပဲြကို မတက္ေရာက္ ျဖစ္တာက တျခား အေၾကာင္း မရိွပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီဘက္မွာ ခ႐ိုင္ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း တာ ေလးေတြ လုပ္ေနေတာ့ သူတုိ႔ ဖိတ္ ၾကားတာကို လက္ခံ ရရိွေပမယ့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕ ရိွေနတာ နဲ႔ သြားတုိက္ဆုိင္ေနလို႔ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး စည္း ႐ုံးေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးႏုိင္က ပါတီ အေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြကုိ တက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

ဥာဏ္လင္းေအာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္တပ္ လက္ေရွာင္ရန္ ကင္တားနားေျပာ

တုိင္းရင္းသားေဒသ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္ အရပ္သား အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္ အုိေဟး ကင္တားနားက ေျပာလုိက္သည္။

ကခ်င္ေဒသရိွ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တ့ဲေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကေလးငယ္ တဦး။ ျမန္မာျပည္တြင္ အရပ္သားအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေဒသ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာလုိက္သည္ (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)

ဧရာ၀တီႏွင့္ ယခင္တပတ္ ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ မစၥတာ ကင္တားနားက ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရပ္သားအစုိးရက ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

“ဆုိလုိတာက  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတ့ဲ ေနရာမွာ တပ္မေတာ္က လက္ေရွာင္ေနဖုိ႔ပါပဲ” ဟု မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာသည္။

ဤအေတာအတြင္း ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA ေခၚ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္အၾကား တုိက္ပဲြမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးမႈ တခါတရံ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အပစ္ရပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္မူ အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္။

မစၥတာ  ကင္တားနားက  ထုိသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ  ႀကိဳဆုိလုိက္ၿပီး  အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား၊ အထမ္းသမားမ်ားအား စစ္ေရးပဋိပကၡတြင္ အသုံးျပဳေနျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အေရးႀကီး ျပႆနာမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားသစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားသုိ႔ ပုိမုိသြားေရာက္ခြင့္ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ သူ၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ ထုိသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

KIA  ႏွင့္ ၆ လၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡ ေဒသ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားထံ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလုံအေလာက္ မေရာက္ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၴဳပၸတၲိ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ႏွင္းဆီအဖဲြ႔သားမ်ား ရန္ကုန္တြင္ ျပန္လည္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည္

e4362

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ႏွင္းဆီအဖဲြ႕သားမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰမိုးလံု ေလလံု အားကစား႐ံု၌ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြမွရရိွသည့္ ၀င္ေငြအားလံုးကို အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ လွဴဒါန္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ယင္းသို႔ ရန္ပံုေငြအၿငိမ့္ ကျပ ရန္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳ ပၸတၱိ ႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းပဲြအၿပီး၌ ႏွင္းဆီ အဖဲြ႕သားမ်ား တိုင္ပင္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွင္းဆီအဖဲြ႕သားေတြအားလံုး တိုင္ပင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ အခုလို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေလးစားအားက်ခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိလို ဇာတ္ကားမ်ဳိး ႐ိုက္ကူးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တတ္စြမ္းတဲ့ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါ၀င္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင္းဆီ အဖဲြ႕သားေတြအေနနဲ႔ အခုလို တိုင္ပင္ၿပီးဆံုးျဖတ္ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေခါင္းစဥ္က ရန္ပံုေငြလို႔ တပ္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ရလာတဲ့ေငြ အားလံုးကိုလည္း လွဴဒါန္းသြားပါမယ္”ဟု သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဒါ႐ိုက္တာေမာင္မ်ဳိးမင္း စီစဥ္ တင္ဆက္သည့္ ႏွင္းဆီအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု၌ ‘ထာ၀ရႏွင္းဆီ’ အၿငိမ့္အျဖစ္ ကျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားကို ရပ္နားထားခဲ့ကာ ယခုအခါျပန္လည္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။၂၀၁၂ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းတြင္လည္း ဥေရာပေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရန္ လက္ခံထားသည္ဟု သိရသည္။

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode